Ge med swish
Behoven i församlingens kassor är stora året om. Därför är ett regelbundet offrande en nödvändighet.

Du kan ge pengar via din smartphone genom att swisha

Församlingskassan 123 34 520 59
Livet och våra resurser är en gåva från Gud. Bibeln talar om att ge tillbaka en del av det som blivit mitt till församlingen och ytterst till Gud. Det kan handla om tid, förmågor men också pengar.

I gudstjänsten ges i regel tillfälle att ge en gåva till församlingen för att den gemensamma verksamheten ska kunna genomföras. Församlingens ekonomiska förutsättningar bygger på att varje medlem frivilligt och utifrån sina förutsättningar ger av sina resurser.Det vilar en Guds välsignelse över att generöst ge till det som är viktigt för Gud. Därför uppmuntrar vi församlingens medlemmar att praktisera ett regelbundet givande med utgångspunkt i ”tiondeprincipen”. Det innebär att allt vi äger är en gåva från Gud men att vi vill ge tillbaka 10 procent av vår inkomst till Honom för att visa vår tacksamhet. Dessutom ser vi med glädje hur människor testamenterar medel till församlingen. Men den viktigaste gåvan är att ge sitt engagemang, sina förmågor och hela sitt liv till Gud och församlingen.