Syrisk Ortodoxa Kyrkan
Mar Dimet församling

Mar Dimet Syrisk Ortodoxa Kyrkan i Jönköping

Detta är en träffpunkt för kristna i Jönköping, framförallt våra syrianska medlemmar. Det är en informationssida där vi sprider information om kyrkans aktiviteter såsom gudstjänster, kyrkliga barnaktiviteter, undervisning av syrianska språket och försöka behålla Jesus språk arameiska levande och ärva den till den nya generationen.

Vår samling arbetar för att främja demokratin och jämställdhet mellan män och kvinnor, då vi tycker att alla människor är lika mycket värda enligt den kristna läran.